4. Відзначення переможців Конкурсу

1. Переможці Всеукраїнського конкурсу нагороджуються дипломами переможця та заохочувальними дипломами, за підписом голів галузевих конкурсних комісій та завіряються печатками базових вищих навчальних закладів.

Науковий керівник, студентами якого виконано не менше п'яти наукових робіт, відзначених дипломами переможця нагороджується знаком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти" відповідно до встановленого порядку нагородження, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2003 року № 47.

2. Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями конкурсних комісій, благодійних фондів, спонсорів тощо.

3. Дипломи вручаються переможцям на підсумкових науково-практичних конференціях.

Голови галузевих конкурсних комісій подають до Науково-методичного центру вищої освіти акт про вручення нагород переможцям Конкурсу (додаток 7).

4. Переможці Конкурсу мають право на:

- звільнення від захисту дипломної (магістерської, курсової) роботи, якщо її тема відповідає темі наукової конкурсної роботи;

- переваги при вступі до аспірантури, продовженні освіти, стажуванні у провідних наукових та освітніх центрах України та закордоном;

- переваги при розподілі на роботу.

5. У разі втрати, диплом не поновлюється.