Додаток 2 до Положення про Конкурс

ВІДОМОСТІ про автора та наукового керівника
конкурсної роботи під девізом " _____________________"

АВТОР

1. Прізвище _________________________________________

2. Ім'я (повністю) _____________________________________

3. По батькові (повністю) ______________________________

4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Факультет ___________________________________________

6. Курс (рік навчання) ___________________________________

7. Результати роботи опубліковано____________________________
____________________________________________________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено ____________________________
____________________________________________________________

(рік, місце, форма впровадження)

9. Домашня адреса, тел. _______________________________________
_____________________________________________________________

Науковий керівник

Автор роботи

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _________________________________________

2. Ім'я (повністю) _____________________________________

3. По батькові (повністю) ______________________________

4. Місце роботи, тел. __________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Посада ____________________________________________

6. Науковий ступінь ___________________________________

7. Вчене звання _______________________________________
_____________________________________________________9. Домашня адреса, тел. ________________________________
_____________________________________________________


____________________________
(підпис)

____________________________
(підпис)
Рішенням конкурсної комісії _______________________________________________
                                             (назва вищого навчального закладу)
студент/ка ________________________________ рекомендується для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ______
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                    (назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії
    вищого навчального закладу         ______________         ______________
                                                        М.П.         (підпис)                  (посада, прізвище, ініціали)

" ___ " _________________ 200_ р.